Počítačové kurzy

  • Vytlačiť

Počítačové kurzy organizujeme v našich priestoroch ( fotogaléria ), v prenajatých priestoroch partnerských hotelov, alebo aj priamo u klienta.

Školíme MS Office 2003, 2007, 2010, 2013

Naše Počítačové kurzy sú Akreditované MŠ SR

Počítačové kurzy :

  • otvorené kurzy
  • individuálne kurzy
  • denné, večerné, víkendové
  • firemné kurzy
  • skupinové kurzy

Cenník Počítačové kurzy: tu