MS WORD

Kalendár Počítačové kurzyCenník MS Word
MS WORD        2003, 2007, 2010Dni
MS Word I. - pre začiatočníkov 2
MS Word II. - mierne pokročilých 2
MS Word III. - pokročilých 2
MS Word - hromadná korešpondencia 1
MS Word - praktické riešenia 1
MS Word - komplet MS Word I.,II.,III. 5

MS Word - prechod a rozdiely z 2003 na 2007

1
MS Word - prechod a rozdiely z 2007 na 2010 1
MS Word - prechod a rozdiely z 2003 na 2010 1
MS Word - individuálne konzultácie dohoda