MS Project – pre začiatočníkov

Prihláška na kurzMS PROJECTCenník MS Project

Predpokladané znalosti pred kurzom:

Na úrovni kurzu MS Windows – základy,
Doporučujeme tiež znalosti na úrovni kurzu MS Excel - základy.


Osnova kurzu MS Project - základná kurz ( verzia 2003 / 2007 / 2010 / 2013 )

• Základné princípy  PM

o  Projekt, cieľ
o  Projektový trojuholník
o  Riadenie času, nákladov, rozsahu, rizika

• Princípy EPM

o  MS Project
o  Project Server
o  Web Access

• MS Project

o  Základné prostredie
o  Gantt chart
o  Postup práce
o  Vytvoriť nový prázdny projekt a nový projekt pomocou šablóny
o  Nastaviť základné vlastnosti projektu
o  Upraviť pracovný čas pre projekt a kalendáre
o  Uložiť projekt, otvoriť si už uložený projekt

• Riadenie času

o definovať úlohy, opakované úlohy a míľniky v projekte
o vytvárať hierarchickú štruktúru úloh
o rozdeliť úlohu, zadefinovať prioritu, typ
o definovať poznámky k úlohe
o vkladanie hypertextových odkazov do poznámok úlohy
o zadefinovať koncový termín a typ obmedzenia
o zadefinovať a upraviť väzby medzi úlohami
o zobraziť si kritickú cestu v projekte
o formátovať písmo aj grafické objekty v Ganttovom diagrame

• Riadenie nákladov

o  Definovanie zdrojov
o  Rozdelenie zdrojov
o  Pridelenie zdrojov k úlohám
o  Základné riešenie preťažených zdrojov

• Riadenie rozsahu

o  Aktualizácia
o  Sledovací Ganttov diagram

• Tlačené výstupy

o Export
o Upraviť vzhľad strany, vytlačiť projekt
o Používať a upravovať štandardné zostavy
o Kopírovanie údajov medzi MS Project a MS Excel

Trvanie kurzu : 2 dni ( 12 hodín )