MS Project - pre pokročilých

Prihláška na kurzMS PROJECTCenník MS Project

Predpokladané znalosti pred kurzom :

Na úrovni modulu MS Project – základný kurz

Osnova kurzu MS Project - pokročilý kurz ( verzia 2003 / 2007 / 2010 / 2013 )

• Zopakovanie základov – filozofia práce
• Praktické tipy - triky v riadení projektov
• Vytvárať vlastné kalendáre, kopírovať kalendáre medzi projektmi a šablónami
• Definovať zdroje pre projekt,
• Zamedziť preťaženiu zdrojov pridelením práce cez čas, vyrovnaním zdrojov alebo nerovnomerným zaťažením zdroja,
• Optimalizovať projekt, definovať náklady pre projekt
• Rôzne tabuľky sadzieb, prezeranie nákladov v rôznych zobrazeniach
• Uložiť smerný plán, riadiť projekt pomocou nástrojov programu Project
• Aktualizácia stavu úloh, aktualizácia stavu projektu

Trvanie kurzu : 2 dni ( 12 hodín )

 

Referencia na kurz MS Project pre pokročilých 2013: 

Dobre odprezentované školenie, prepletené vhodnými cvičeniami. Školitel flexibilne reagoval na naše požiadavky a otázky

Školenie MS Project je výborný nástroj, v našom prípade pri plánovaní a realizovaní investícií. Určite by sa malo toto školenie robiť častejšie a aj firmy by ho mali viacej využívať.

Školenie bolo jasné a výstižné. Budeme pokračovať v školení aj nabudúce.

Lektor používa jednoduché metódy, veľmi zrozumiteľné. Je vidno, že ho jeho práca baví.