MS POWERPOINT

Kalendár Počítačové kurzyCenník MS PowerPoint
MS POWERPOINT          2003, 2007, 2010Dni
MS PowerPoint - pre začiatočníkov 2
MS PowerPoint - intenzívny kurz 1
MS PowerPoint - individuálne konzultácie dohoda 
MS PowerPoint - zásady správnych prezentácií 1