MS Excel - analýza dát

Prihláška na kurzMS EXCELCenník MS Excel

Predpokladané znalosti:
Znalosti MS Excel na úrovni kurzu Excel - základy a Excel mierne pokročilý

Po ukončení školenia budete vedieť:

  • Možnosti a nástroje Excelu pre výpočty a analýzu veľkých objemov dát vrátane externých databáz
  • Tabuľka Excel ako databáza, možnosti, obmedzenia veľkosti listu
  • Práce s rozsiahlymi tabuľkami - súhrnmi, zlučovanie dát, prehľady, zoskupovanie dát, vlastné pohľady
  • Externé dáta - filtrovanie načítaných dát, kritériá,
  • Formát buniek - možnosti vlastných číselných formátov, podmienené formátovanie
  • Vzorce a funkcie vo vzorcoch - maticové vzorce, megavzorce, kombinácia niekoľkých funkcií (vnáranie funkcií)
  • Rozšírené možnosti Excelu inštalácia doplnkov - riešiteľ, scenára, správca scenáru, kombinovanie pohľadov a scenárov v tlačenej zostave pomocou správcu zostavy
  • Grafy - vytvorenie dynamických grafov z tabuliek obsahujúcich súhrny, prehľady a scenáre
  • Kontingenčná tabuľka a graf - analýza dát pomocou kontingenčnej tabuľky, filtrovanie analyzovaných dát, criteria