MS EXCEL

Kalendár Počítačové kurzyCenník MS Excel
MS EXCEL           2003, 2007, 2010Dni
MS Excel I. - pre začiatočníkov 2
MS Excel II. - mierne pokročilých 2
MS Excel III. - pokročilých 2
MS Excel - štatistické výpočty 1
MS Excel - funkcie workshop 1
MS Excel - práca s dátami 1
MS Excel - qeury 1
MS Excel - kontingenčné tabuľky 1
MS Excel - vyhľadávacie funkcie a databázy 2
MS Excel - funkcie ( podľa požiadavky klienta ) 1
MS Excel - makrá 1
MS Excel - programovanie vo VBA 2
MS Excel - analyza dát 3
MS Excel - komplet Excel I.,II.,III. 5

MS Excel - prechod a rozdiely z 2003 na 2007

1
MS Excel - prechod a rozdiely z 2007 na 2010 1
MS Excel - prechod a rozdiely z 2003 na 2010 1
MS Excel - individuálne konzultácie dohoda