Crystal Reports

Crystal Reports je široko používaný generátor výstupných zostáv, ktorý vo svojej oblasti predstavuje svetový štandard. Okrem klasických „papierových“ tlačových výstupov umožňuje tvorbu interaktívnych zostáv, ktoré poskytujú jednoduché ovládanie na obrazovke a zvyšujú prezentačnú úroveň aplikácie alebo webového obsahu. Podpora pre OLE DB a ADO.NET umožňuje spracovať a navzájom kombinovať údaje prakticky z ľubovoľných dátových zdrojov. Variabilitu výstupných zostáv zvyšuje aj vnútorný objektový model systému, ktorý je plne prístupný programátorom.

Kalendár Počítačové kurzyCenník Crystal Reports
Crystal ReportsDni
Crystal Reports ( tvorba reportov ) 1
Crystal Reports ( pre vývojárov )  2 

súvisiaci kurz ku Crystal Reports je Vývoj v prostredí Microsoft .NET Framework

Vývoj v prostredí Microsoft .NET Framework    4