BI - Business Intelligence

V tejto oblasti nájdete pomoc v technológiách Business Intelligence….

Metodiky ako SWOT analýza, tvorba OLAP kociek, definovanie a sledovanie KPI indexov, problematiky zamerané na analýzy dát, tvorbu prehľadov, reportov, naučíte sa vytvárať reporty, monitorovať firmu a sledovať výkonové parametre a pod. Stretnete sa s metodikami ako, Concepts,
BI Tools, OLAP, ETL, Data Warehouse, zoznámite sa s pojmami dátových skladov, analýz manažérskych dát a to všetko s využitím softvérovej podpory... 


Softvérová podpora k týmto technológiám obsahuje školenia :