Zvládajte svoje priority a riaďte svoj čas

Veľa úloh, čo skôr a čo je dôležitejšie ?
                   Nestíhate?
A ako to zvládnuť všetko bez stresu a načas?

Prineste si so sebou svoj diár – zoznam úloh, projektov a chuť ich riešiť -                    
                 zvládneme to všetko v pohode....

 

 

Time Management

 • úvod do manažmentu času
 • delegovanie
 • realita času a paradox času
 • určovanie priorít
 • rôzne metodiky manažmentu času
 • matica úloh
 • zlodeji času
 • využitie moderných technológií pri riadení času ( pda, internet )
 • nové progresívne metodiky TM, ADK, GTD a ďalšie...

Priority Management

 • ciel, stanovovanie cieľov, SMART
 • stratégie, akcie
 • stanovovanie priorít