Stresové sitácie a Zvládanie záťažových sitácií

 • Vytlačiť

Pohodový manažér –zvládni deň v pohode a bez konfliktov a k problému pristúp kreatívne
                                            –  riešenie máš v sebe!
Ako zvládať konfliktné situácie?

Každodenný stres – jeho zvládnutie a kreatívne riešenie problémov.

Stress Management ( Pohodový manažér )

 • zmeny a ako na ne reagovať
 • stres náš každodenný
 • „vyčistiť priestor“ – uvoľniť myseľ
 • riadenie / vedenie
 • ako funguje mozog  ( cicavce / plazy v nás )
 • relaxačné techniky

Zvládanie konfliktov

 • konflikt, ,, stret“  situácií
 • je nutné ísť do konfliktov ?
 • sebaovládanie, práca s emóciami
 • manipulácia – jej rozpoznanie – obrana
 • asertivita