Motivácia v praxi – praktický leadership

  • Vytlačiť

Praktický kurz zameraný na efektívne vedenie svojho tímu, ako zvládnuť proces získavania zamestnancov, minimalizovať chyby pri výbere zamestnancov a zvlášť teraz v časoch ekonomickej krízy.

Ste rodený vodca?
Ako vybrať tých správnych ľudí do teamu?
Čo ľudí motivuje a prečo chodíme do práce?
Ste tímový hráč?
Žiadne teórie – praktické hry, testy, dotazníky, ukážky a cvičenia.
Ako motivovať svojich ľudí?
Odovzdajú ľudia úlohy na čas, alebo vôbec – a čo s tým robíte?
Riadite firmu alebo vediete team?
Rozdávate úlohy – zákazy a príkazy – plno organizačných smerníc a výsledky nevidíte ?

 

 


Rozpoznajte rozdiel medzi motivovaním a odmeňovaním.

Poznáte Motivačné teórie?
Maslow, Herzberg, Vroom, Adams, Skinner, McClelland, ..

Dosť bolo teórie ! – začnite objavovať, rozvíjať a využite ľudský potenciál a spoluprácu v tíme

  • Efektívny štýl vedenia ľudí
  • Motivácia, potreby
  • Najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne skupiny
  • Spôsoby motivácie cez ciele
  • Pravidlá odmeňovania a podmieňovania
  • Vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov