Efektívna komunikácia

Rozprávať už vieme – naučme sa počúvať – alebo – Efektívna komunikácia

Viete o tom, že v komunikácii je najdôležitejšie počúvať?
Naučíme sa počúvať!
Ľudia z Vášho okolia s Vami manipulujú?
Ukážeme si manipulatívne techniky a ako sa  pred nimi brániť!
Komunikácia  - jej efektivita a dopad na výkon teamu

 

 

Ďalej sa naučíte :

  • Zostať sebavedomý a pokojný  v rozhovoroch.
  • Vyskúšate si komunikačnú diaľnicu.
  • Základy Asertivity, Metodiky 3P a 5P!

A to všetko na praktických cvičeniach vo dvojiciach či v skupine.

  • Komunikačný proces
  • Verbálna – Neverbálna komunikácia
  • Asertivita
  • Umenie počúvať
  • Chyby v poznávaní

Cieľ. Rozpoznať  zákonitosti a zásady komunikácie. Proces rozhovoru – dialógu a načúvania druhých, protokol, druhy komunikácie a pod.