Asertivita a Argumentácia s presvedčovaním

Napadajú Vás vhodné argumenty po ukončení rozhovoru?
                        Dostávate sa do úzkych pri komunikácii?
Ako v pohode povedať nie?
                        Asertivita a vhodné argumenty....


Asertivita

 • asertívne správanie – pojem asertivita
 • do akej miery som asertívny?
 • pasivita  a agresia
 • metodika asertívneho správania sa
 • asertívne práva
 • rozpoznanie provokujúceho správania / manipulatívne techniky
 • nácvik reakcií

Argumentácia a presvedčovanie:

 • vypočuť si problematiku – druhú stranu
 • štrukturovanie – rozbor problému
 • analýza účastníka rozhovoru – druhá strana
 • nájdenie vhodných argumentov – efektívne argumentovať pri prerokovaní námietok
 • presvedčovanie