Projektový management - procesy, metodiky

Prihláška na kurzMS PROJECTCenník MS Project

Kurz je určený:

Pre projektových manažérov, ktorí potrebujú mať manažérske zručnosti v oblasti projektového riadenia.

Po ukončení školenia budete vedieť:

 • Zadefinovanie základných pojmov:
  • Projekt,
  • Manažment,
  • Projektový manažment (PM),
  • Oblasť znalostí PM.
 • Procesy projektového manažmentu:
  • Inicializácia,
  • Plánovanie,
  • Riadenie,
  • Vykonávanie,
  • Ukončenie.
 • Životný cyklus projektu,
  Prostredie projektu,
  PMI – Project Management Institute,
  IPMA – International Project Management Association,
  SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie,
  Certifikačný systém SPPR/IPMA a PMI
  Súbor požadovaných schopností pre odborníkov na projektové riadenie,
  PM BOOK - A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
 • Príprava a naštartovanie projektu:
  • Iniciovanie a výber projektu,
  • Stanovenie dlhodobých a bezprostredných cieľov projektu,
  • Definovanie hraníc a obmedzení projektu,
  • Organizovanie projektu (definovanie zdrojov pre projekt),
  • Odhad prínosov a nákladov projektu,
  • Odhad rizík projektu.
 • Rôzne formy dokumentácie, štruktúra a obsah:
  • Podnikateľské zdôvodnenie projektu (Business Case),
  • Štúdiá uskutočniteľnosti (Feasibility Study),
  • Rámcová formulácia projektu (Project Formulation Framework),
  • Zadávacie podmienky (Terms Of Reference).
 • Projektové plánovanie,
 • Riadenie a realizácia projektu:
  • Realizácia plánu projektu,
  • Zabezpečenie kvality,
  • Rozvoj teamu,
  • Distribúcia informácií,
  • Ponukové konanie,
  • Výber dodávateľov,
  • Administrácia kontraktov,
  • Hlásenie výkonov,
  • Integrovaná kontrola zmien,
  • Verifikácia predmetu,
  • Kontrola zmien predmetu,
  • Kontrola rozvrhu,
  • Kontrola nákladov,
  • Kontrola kvality,
  • Sledovanie a kontrola rizík,
  • Ukončenie kontraktov,
  • Administratívny záver projektu.
 • Efektivita investícií, hodnotenie projektu,

Záverečná diskusia, test, dotazník - vyhodnotenie kurzu.