Projektový management - ľudia, komunikácia

Prihláška na kurzMS PROJECTCenník MS Project

Cieľ kurzu:

Je naučiť projektových manažérov akú rolu má projektový manažér v tíme, naučiť ich zásady zostavenia projektového tímu, zásady práce a komunikácie v tíme.

Cieľová skupina:

Projektový manažéri, ktorí potrebujú mať manažérske zručnosti v oblasti projektového riadenia

Po ukončení školenia budete vedieť:

 • Zadefinovanie základných pojmov
  • Projekt,
  • Manažment,
  • Projektový manažment (PM),
  • Oblasť znalostí PM,
 • Procesy projektového manažmentu
  • inicializácia,
  • plánovanie,
  • riadenie,
  • vykonávanie,
  • ukončenie,
 • Životný cyklus projektu,
  Prostredie projektu,
  PMI – Project Management Institute,
  IPMA – International Project Management Association,
  SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie,
  Certifikačný systém SPPR/IPMA a PMI
  Súbor požadovaných schopností pre odborníkov na projektové riadenie,
  PM BOOK - A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
 • Organizačné aspekty projektu,
  Začlenenie PM do organizačnej štruktúry,
  Modely organizačných štruktúr PM,
 • Tímový manažment projektu,
  Zúčastnené osoby, ich vzťahy a zodpovednosti,
  Role projektového manažéra,
  Správne zostavenie projektového tímu,
  Správne vedenie projektového tímu,
  Projektová komunikácia
  Motivácia,
  Stimulácia,
  Coaching,
  Delegovanie právomocí,
 • Vedenie “Meetings” a “Workshops”,
  Neverbálna komunikácia,
  Rozvoj a Kreativita,
  Role poradcov a zmluvné vzťahy,