Procesné riadenie

 • Vytlačiť

Kurz Procesné riadenie je určený všetkým, ktorí chcú porozumieť problematike riadenia procesov a efektívne ich riadiť v praxi.

Po ukončení školenia budete vedieť:

 • Základné pojmy,
 • Popis procesu, Procesné riadenie,
 • Ciele procesov, procesného riadenia,
 • Procesný cyklus, Zavedenie procesného riadenia.

Prečo zmena, prečo procesy?

 • Zdroje, procesy a projekty,
 • Implementácia procesov, rozvoj, Rozvoj, organizačná štruktúra,
 • Dokumenty – organizácie, procesné, činnosti, udalosti,
 • Riadenie procesov v praxi,
 • Hodnotenie efektívnosti procesov a produktivity,
 • Podporné procesy,
 • Riadenie na báze tímov,
 • Tvorba kompetencií v súlade s cieľmi a stratégiou spoločnosti,
 • Analýza vykonávaných procesov v oblastiach organizácie,
 • Metodika tvorby  efektívnej štruktúry na báze tímov.

Ľudský faktor – kľúčové miesto riadenia procesov

 • Určenie zloženia a počtu tímov,
 • Určenie kompetencií a zodpovednosti,
 • Hodnotenie výkonnosti tímu.