MS Project – praktický workshop

MS Project - praktický workshop, všetko na praktických  príkladoch z praxe, priamo za vašim PC.

Cena kurzu: 199,- € bez DPH / 1 osoba

Osnova kurzu:

Stručný úvod do Projektového Managementu ( PM )
  Projektový trojuholník
  Základný prehľad techník a metodík
  PMI metodika – ukážka  šablón, praktické súbory

Enterprise Project Management (EPM)
  MS Project Professional
  MS Project Server
  Web Access

Prax – príklady v MS Project
  riadenie času
  tipy-triky  Gantt chart, CPM, Pert
  praktické ukážky, príklady

  riadenie nákladov
  tipy nákladových položiek
  vyrovnávanie zdrojov

  export údajov
  reporty
  ďalšie možnosti MS Projectu