MS Project 2010 - novinky

  • Vytlačiť

Úvod do ms project technológie.
     EPM – Enterprise Project Management
     Pás kariet – nový štýl ovládania

 

Čo je nové v programe Project 2010

     Vylepšené rozhranie
     Nové možnosti zobrazenia
     Jednoduchšie prispôsobenie zobrazení
     Plánovanie riadené používateľom
     Jednoduchšia spolupráca
     Spätná kompatibilita
Metodiky projektového riadenia v MS PROJECT 2010
     Riadenie času, Riadenie nákladov, Riadenie úsilím
     Rozsah projektu, Zdroje, Vyťaženie zdrojov
     Výstupy, Sledovanie projektu, Analýzy, Výstupné zostavy
     Vizuálne zostavy, Export do Excel