Business Intelligence

V organizáciách, v osobnom i pracovnom živote zaznamenávame nárast množstva prijímaných a spracovávaných informácií. Je potrebné ich analyzovať, triediť , selektovať a zhromaždovať len potrebné informácie z obrovského množstva údajov.

 

V oblasti BI (Business Intelligence) vás naučíme tvoriť z údajov informácie, zhromaždovať a triediť ich a štrukturalizovať ich vo forme databáz to sú školenia – datamining a datawarehousing.
Ďalej v ponuke nájdete školenia, ktoré predstavujú súbor procesov, aplikácii, technológii a riešení, slúžiacich na zbieranie, konsolidáciu, analyzovanie a poskytovanie prístupu k dátam. Ich cieľom je podporovať analytické, plánovacie a rozhodovacie činnosti organizácii a sú postavené na princípe multidimenzionality, pod čím rozumieme možnosť pozerania sa na realitu z rôznych uhlov pohľadu.

Učia sa tu metodiky ako SWOT analýza, tvorba OLAP kociek, definovanie a sledovanie KPI indexov, problematiky zamerané na analýzy dát, tvorbu prehľadov, reportov, naučíte sa vytvárať reporty, monitorovať firmu a sledovať výkonové parametre a pod. Stretnete sa s metodikami ako, Concepts,
BI Tools, OLAP, ETL, Data Warehouse, zoznámite sa s pojmami dátových skladov, analýz manažérskych dát a to všetko s využitím softvérov ako MS Excel - analýza dát,  Business Objects,  Crystal Reports, MS SQL Server analytické nástroje.
Metodológiou výučby pri našich školeniach sú tzv. programové – problémové techniky, kde sa využíva metodika programového učenia sa, klient sa učí formou riešenia konkrétnych problémov a situácií z praxe. Tak isto aj táto metodika je aplikovaná v rôznych odborných oblastiach ako obchodné zručnosti, marketing, strategický manažment, risk management a pod.
Softvérová podpora k týmto technológiám obsahuje školenia :