Stresové sitácie a Zvládanie záťažových sitácií


Pohodový manažér –zvládni deň v pohode a bez konfliktov a k problému pristúp kreatívne
                                            –  riešenie máš v sebe!
Ako zvládať konfliktné situácie?

Každodenný stres – jeho zvládnutie a kreatívne riešenie problémov.

Stress Management ( Pohodový manažér )

• zmeny a ako na ne reagovať
• stres náš každodenný
• „vyčistiť priestor“ – uvoľniť myseľ
• riadenie / vedenie
• ako funguje mozog  ( cicavce / plazy v nás )
• relaxačné techniky

Zvládanie konfliktov

• konflikt, ,, stret“  situácií
• je nutné ísť do konfliktov ?
• sebaovládanie, práca s emóciami
• manipulácia – jej rozpoznanie – obrana
• asertivita